Privatlivspolitik

1. Introduktion

Velkommen til vores side om vores Privatlivspolitik. Her kan du læse om hvem vi er, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger os til at formidle en ejendomshandel, tilmelder dig vores køberkartotek eller på anden måde er i kontakt med Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS.

Endvidere kan du læse om, hvilke rettigheder du har efter databeskyttelsesforordningen samt hvordan du kan komme i kontakt med os, såfremt du har spørgsmål om eller henvendelser til vores behandling af dine personoplysninger.

2. Hvem er vi og hvad laver vi?

Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS er et privatejet ejendomsmæglerfirma. Vi har mere end 25 års erfaring med vurdering og salg af alle typer boliger, og vi hjælper både sælgere og købere i mål med ejendomshandler.

For at vi kan udføre vores rolle som formidler af ejendomshandler samt drive vores virksomhed, har vi behov for at behandle en række personoplysninger om kunder, leverandører og andre private personer, der tager kontakt til os. Vi vil gerne have, at du skal føle dig tryg i forhold til vores håndtering af dine personoplysninger og såfremt du har nogen spørgsmål eller bekymringer herom, kan du altid rette henvendelse til os via følgende oplysninger:

Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS
Skovvej 2
2930 Klampenborg
cbe@claus-borg.dk
+45 3964 0252

3. Behandling af personoplysninger

Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS indsamler og behandler personoplysninger om købere, sælgere og andre boliginteresserede. Vi indsamler og behandler ligeledes personoplysninger om vores samarbejdspartnere og leverandører. Vi indsamler og behandler oplysningerne, da de er nødvendige for, at vi kan assistere både købere og sælgere i forbindelse med ejendomshandler samt registrere potentielle boligkøbere i vores køberkartotek. Oplysningerne behandles desuden, da det er nødvendigt for, at vi kan komme i kontakt med kunder, leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med ejendomshandler samt modtage og udføre betaling i henhold til vores aftaler.
Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler til de forskellige formål;

Når du køber eller sælger gennem Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS

Når du ønsker at købe eller sælge en bolig gennem vores virksomhed, indsamler og behandler vi oplysninger om navn, adresse, bolig, civil-tilstand, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, pas eller kørekort samt bankoplysninger. Vi behandler disse oplysninger, da det er nødvendigt for, at vi kan assistere dig med den konkrete ejendomshandel samt leve op til de krav, som vi er forpligtet til som Ejendomsmægler. Vi har f.eks. behov for oplysningerne, da vi skal udarbejde formidlingsaftale, salgsopstilling og endelig købsaftale.

Når du tilmelder dig vores køberkartotek

Hos Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS har du mulighed for at tilmelde dig vores køberkartotek, såfremt du søger ny bolig. Når du tilmelder dig vores køberkartotek, indsamler og behandler vi oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt specifikke boligpræferencer. Vi behandler disse oplysninger, da det er nødvendigt for, at vi kan være dig behjælpelig med at finde en bolig, der matcher dine behov og tage kontakt til dig, når vi har fundet en bolig til dig.

Når du er i kontakt med Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS via mail eller sociale medier

Som køber, sælger, boligsøgende, leverandør eller samarbejdspartner, har du mulighed for at tage kontakt til vores virksomhed gennem forskellige kanaler. Formålet med henvendelserne varierer meget, men det er f.eks. muligt at kontakte os via e-mail, telefon eller på de sociale medier med spørgsmål vedrørende fremvisninger, vurderinger eller boliger generelt.
Når du retter kontakt til Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS, uanset årsag, vil vi indsamle og behandle personoplysninger om dig som kontaktperson. Det vil typisk være navn, telefonnummer og e-mail, men vi vil også gemme de oplysninger, der er indeholdt i den besked, som der bliver sendt til os.

Når du er leverandør eller samarbejdspartner

Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS anvender en række leverandører og samarbejdspartnere til forskellige formål. For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i henhold til de forskellige aftaler, kan vi være nødt til at indsamle og behandle en række personoplysninger om medarbejdere hos disse leverandører og samarbejdspartnere. Vi indsamler i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse og arbejdsplads. I enkelte tilfælde vil Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS desuden indsamle og behandle andre personoplysninger i forbindelse med, at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

Personoplysninger, som vi indhenter fra tredjeparter

Det kan ske, at vi indimellem indhenter oplysninger om dig, som du ikke selv har afgivet direkte til os. Der kan f.eks. være tilfælde, hvor dine oplysninger stammer fra din ægtefælle eller pengeinstitut eller hvor vi indhenter dine oplysninger fra offentlige myndigheder, eksempelvis Tinglysningsretten. Vi indhenter kun dine oplysninger, når det er nødvendigt i forhold til den konkrete ejendomshandel samt når der er et sagligt formål forbundet hermed.
Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Det kan du læse mere om nedenfor;

Hvad sker der, hvis vi ikke får tilladelse til at behandle dine data?

Langt de fleste personoplysninger, som vi indsamler, er nødvendige for, at vi, som virksomhed, kan opfylde vores forpligtelse over for dig som enten køber, sælger, leverandør, samarbejdspartner m.v. Såfremt du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger, er der derfor mange af vores services, som du ikke kan få glæde af. Det er f.eks. ikke muligt hverken at købe eller sælge en ejendom eller tilmelde sig vores køberkartotek uden, at vi kan behandle personoplysninger.

Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles af Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS, anvendes som udgangspunkt kun internt og bliver hverken delt eller videregivet til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelse i forhold til en ejendomshandel. I forhold til ejendomshandler er det f.eks. nødvendigt, at vi udveksler oplysninger med pengeinstitutter, advokater eller lignende rådgivere.
Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS anvender databehandlere til alle de formål, som er angivet ovenfor. Vi anvender f.eks. databehandlere til at arkivere oplysninger om sælgere, købere og ejendomshandler, ligesom vi anvender databehandlere til at udarbejde salgsopstillinger, købsaftaler og opdatering af køberkartoteket.
Databehandlerne må dog kun behandle vores og dine personoplysninger til lige præcis de formål, som vi instruerer dem i og de må ikke anvende oplysningerne til andre eller egne formål. For at sikre os at dine personoplysninger ikke bliver anvendt i strid med loven eller til andre formål end de instruerede, udvælger vi nøje vores databehandlere og sikrer os, at der er indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Hvor længe vi opbevarer og behandler dine personoplysninger, afhænger af det konkrete formål med behandlingen og vi har derfor ikke mulighed for at fortælle præcis, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. Vi behandler dog kun dine oplysninger så længe, at det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Oplysninger om købere og sælgere bliver f.eks. behandlet så længe, at en ejendomshandel er under afvikling, da vi ellers ikke har mulighed for at opfylde vores forpligtelser. Oplysningerne kan derudover også blive opbevaret helt op til fem år efter, at kundeforholdet er ophørt, da vi er forpligtet efter gældende lovgivning til at opbevare disse oplysninger. Hvis du tilmelder dig vores køberkartotek, sletter vi ikke dine oplysninger, før du anmoder os om det.
Hvis du gerne vil vide mere om, hvor længe dine personoplysninger opbevares, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os.

Jobansøgere

Har du ansøgt om job hos os og har vi givet afslag på din ansøgning, vil vi gemme de oplysninger, du har sendt til os i max. 6 måneder efter modtagelsen, hvorefter de automatisk vil blive slettet.

Sikkerhed

For at sikre dine personoplysninger og din ret til databeskyttelse, har vi etableret en række tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS har vedtaget interne retningslinjer for, hvordan virksomheden og vores medarbejdere skal behandle personoplysninger og vi sikrer os, at vores medarbejdere kun har adgang til de personoplysninger, som er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde.

Hvilke rettigheder har du?

Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig samt hvorfor vi behandler dem. Du kan derfor altid tage kontakt til os med henblik på at få en oversigt over dine personoplysninger hos Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS. Såfremt vi, efter din opfattelse, behandler dine personoplysninger på en forkert måde, har du også altid mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen. Vi vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysninger eller begrænse behandlingen. Disse rettigheder har du efter gældende lovgivning og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til Claus Borg og Heilesen, Ejendomsmæglerselskabet ApS på cbe@claus-borg.dk.  Du er naturligvis altid velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har nogen spørgsmål omkring behandling af dine personoplysninger eller personoplysninger generelt. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du også mulighed for at gøre dette ved henvendelse til Datatilsynet.

Cookiepolitik

Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indeholde personlige oplysninger eller virus.

Når du søger på dette website, anvender vi cookies til at gemme søgninger og til at huske din adgang til min side. Derudover bruger vi cookies til at føre statistik over antallet af brugere på sitet, så vi kan tilpasse indhold og annoncering til dig.

Cookies sletter sig selv efter 6 måneder. Hver gang du genbesøger siden, forlænges perioden. Cookies opbevares 6 måneder efter dit seneste besøg.

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”.

Vi har annoncesamarbejdspartnere, der sender cookies via vores website, og som har adgang til oplysninger, der er indsamlet via cookies fra vores website (tredjeparts-cookies).

Annoncesamarbejdspartnerne er:

Det er muligt at fravælge at indgå i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg/
Vi bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan afmelde dig her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout