Om Claus Borg & Heilesen

Praktisk information

Claus Borg og Heilesen – cvr. nr. 28 88 45 83
Skovvej 2, Taarbæk, 2930 Klampenborg

Claus Borg og Heilesen er som medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening dækket af den hos Tryg Forsikring tegnede kollektive ansvar- og garantiforsikring.
• Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup – tlf. 70 11 20 20 – www.tryg.dk

Kontaktoplysninger til Erhvervsstyrelsen
• Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø – tlf. 72 20 00 30 – www.erhversstyrelsen.dk

Cand. jur. Claus Borg & Partner er medlem af følgende faglige organisationer
• Dansk Ejendomsmælgerforening
• DSE – Danske selvstændige ejendomsmæglere

 

Kontaktoplysninger Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17, 2100 København Ø
Tlf nr 35 29 10 00
www.erhvervsstyrelsen.dk

 

Forbrugerklageloven

Ønsker du, som forbruger, at klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til ”Klagenævnet for Ejendomsformidling” eller "Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere", der er uvildige forbrugerklagenævn:

Klagenævnet for ejendomsformidling
Islands Brygge 43 2300 København S
Tlf. 70 25 36 66,
www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere,
Nævnenes Hus,
Toldboden 2,8800 Viborg,
Tlf. 72 40 56 00,
www.naevneneshus.dk/start-din-klage/disciplinaernaevnet-for-ejendomsmaeglere/

Såfremt der opstår en tvist med en forbruger, hvor ejendomsmæglervirksomheden afviser forbrugerens krav helt eller delvist, skal ejendomsmæglervirksomheden giver forbrugeren oplysning om, at tvisten kan indbringes for ”Klagenævnet for Ejendomsformidling” eller "Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere".

 

Dansk Ejendomsmæglerforening

Vi er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for ejendomsmæglere i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1912 og har til formål at varetage medlemmers erhvervsmæssige og branchemæssige interesser.

Foreningen arbejder for:
- At medlemmerne på en betryggende og professionel måde yder formidling af fast ejendom
- At sikre ejendomsmæglerbranchen bedst mulige arbejdsvilkår

Det er Dansk Ejendomsmæglerforening, der varetager branchens etiske regler, udarbejder normer, retningslinjer og formularer, der skal styrke den faglige kvalitet i mæglernes arbejde. Foreningen varetager desuden branchens interesser over for det politiske system, pressen og øvrige interessenter.

Endelig medfinansierer DE driften af ”Klagenævnet for Ejendomsformidling” og er medejer af ”boligsiden.dk”, hvor der er overblik over det samlede boligudbud i Danmark.

 

LINKS:

BOLIGSIDEN

BOLIGA

BOLIGEJER

REALKREDITRÅDET

BRF KREDIT PRIVAT

REALKREDIT DANMARK

OIS

OFF. EJD. VURDERING

LILIENHOFF

PRIVATLIVSPOLITIK

SOLGTE BOLIGER